Anaerob energiomsättning

Våra muskler behöver energi (ATP) för att kunna utföra arbete. Energin kommer antingen från aerob energiomsättning eller anaerob energiomsättning. När musklerna inte kan få tillräckligt med energi från det aeroba energisystemet hjälper den anaeroba energiomsättningen till. Det som framför allt skiljer vår anaeroba energiomsättning från vår aeroba energiomsättning är framför allt att den sistnämnda kräver tillgång på syre. Ytterligare skillnader är att kroppens anaeroba energiprocesser har en hög effekt när det gäller att producera energi, dock så räcker endast energin till kortvarigt arbete. Det står i motsats till vårt aeroba energisystem, som har lägre effekt, men som räcker till arbete under långt tid.

Kreatinfosfat (Pcr) finns lagrat i musklerna. När Pcr spjälkas frigörs energi som kan hjälpa till att återbilda ATP. Pcr i sin tur återbildas genom spjälkning av ATP. När arbete varar längre än under några sekunder sker denna process i cellernas cytoplasma och kallas Glykolys. Denna process innebär att glykogen bryts ner till pyrodruvsyra. Glykolysen i sig sker väldigt snabbt och producerar stora mängden ATP/tidsenhet. Därför har denna energiframställning en stor betydelse under muskelarbete.

Anaerob energiomsättning kan antingen ske med bildning av mjölksyra (lactacida processer) eller utan bildning av mjölksyra (alactacida processer).

Källor:
Bangsbo, J., Michalsik, L., Aerob och Anaerob träning, (Sisu idrottsböcker, 2004).
Costill, D L., Wilmore, J H., Larry Kenney, W., Physiology of sport and exercise, (Human kinetics, 2008).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...