Effekter av uthållighetsträning

Oavsett vilken träningsform du väljer så finns det generella effekter som uthållighetsträning ger, dessa är:

Effekter på central nivå

 • Förbättring av hjärtats pumpkapacitet -> Påverkar VO2max
 • Större minutvolym vid maxarbete
 • Ökad ventilation
 • Större slagvolym vid maxarbete och i vila
 • Sänkt vilopuls

Effekter på mellannivå

 • Ökad blodvolym
 • Minskad hemoglobinkoncentration (större blodvolym som HB späds ut i).
 • Ökad totalmängd hemoglobin

Effekter på lokalnivå

 • Fler kapillärer àpåverkar VO2 och fettförbränning
 • Flera oxidativa enzymer àglykogen förbrukningen sjunker
 • Fler mitokondrier àmindre laktat bildning vid submaximalt arbete
 • Ökad mängd av myoglobin
 • Ökad glykogenkoncentration i musklerna
 • Fibertypstransformation: FTx-FTa, ev FTa-ST
 • Ökad insulinkänslighet
 • Ökad fettförbrukning vid långvarigt arbete

Ytterliggare effekter:

 • Starkare ledband
 • RQ sjunker, man utnyttjar fett i högre grad.

Källor:
Costill, D L., Wilmore, J H., Physiology of sport and exercise, (Human kinetics, 2004).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...