Funktionell träning, del 2 – ”Allt hänger ihop”

Varje led i kroppen har en specifik funktion. Utifrån detta behöver varje led olika typer av träning. Antingen behöver en led stabilitet eller rörelsefrihet. Leder här syftar till våra s.k.a. ”huvudleder” och kroppsdelar som är viktiga för att vi ska ha möjlighet att röra oss som en helhet. Dessa är, fotlederna, knälederna, höftleden, axellederna, ländryggen, skulderbladen och bröstryggen. Alla dessa olika delar av kroppen har och behöver olika förutsättningar för att musklerna ska kunna utföra rörelser.

Fotlederna, höftleden, axellederna och bröstryggen behöver rörelsefrihet. Knälederna, skulderbladen och ländryggen behöver alla stabilitet. När dessa saker inte uppnås uppkommer ofta skador kring en eller flera leder. Om du har nedsatt funktion vid en led visar sig detta ofta genom smärta i leden över eller under denna.

Ett bra exempel för att illustrera detta är, ländryggssmärtor som är relativt vanligt. Vi vet att en del av problemet är att individen i fråga behöver bålstabilitet, dock är huvudproblematiken ofta att höftleden saknar sin rörelsefrihet och därför försöker kroppen kompensera detta genom att ta ut rörelsen i ländryggen. Ländryggen har inte i huvuduppgift att ge våra kroppar rörelsefrihet, utan stabilitet. Den blir nu istället instabil och smärtsam som följd av nedsatt funktion i höftleden.

Ett annat exempel är vad som händer när bröstryggen saknar rörelsefrihet. Detta leder ofta till att nacke och axlar (ibland även ländrygg) smärtar. Detta kan delvis undvikas om bröstryggens rörelsefrihet förbättras.

Se kroppen som en hel kedja som hänger ihop, alla ovannämnda ”huvudleder” och kroppsdelar påverkar varandra på olika sätt och du kan aldrig bli starkare än din kropps svagaste länk. Försök därför träna i samtliga rörelseplan och sluta med att bara träna det som du redan är bra på, annars kommer ”din kedja” aldrig att bli starkare!

Källor:
Boyle, M., Advances in functional training, (On Target Publications, 2010).

Skribent: Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...