Hur påverkas din uthållighet av inaktivitet?

Inaktivitet påverkar hjärtats funktion och egenskaper. Som nämnts tidigare påverkas en individ som är vältränad uthållighetsmässigt mer än en individ som är otränad av inaktivitet. Framför allt tenderar VO2max att sjunka om du är helt inaktiv. Däremot kan VO2max öka eller förbli oförändrad när träningslättnad sker hos elitidrottare. En undersökning (Neary et al) från 2003 har visat att cyklister som minskade sin träningsvolym under en vecka, visade en ökning av VO2 max med 6 %. Cyklisterna hade även en tidsförbättring med 5,4 % i ett simulerat 20-kilometers lopp.

Exakt hur mycket vi kan minska vår totala uthållighetsträning utan att försämra vår uthållighet, står inte klart. Däremot står det klart att om durationen (längden på träningspassen) och frekvensen (antalet pass/vecka) minskas, blir intensiteten väldigt avgörande. Du måste bibehålla eller öka din intensitet om träningsfrekvensen minskas annars kan du inte bibehålla din uthållighet, detta är nyckeln till bra underhållsträning.

Källor:
Mujika, I., Formtoppning I teori och praktik, (Sisu idrottsböcker, 2010).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...