Hur ser muskelfiberfördelningen ut hos oss?

I de flesta av våra muskler är fiberfördelningen hälften snabba (Typ 2)  fibrer och häften långsamma  ( Typ 1) fibrer. Sedan finns det tydliga undantag. En muskel som tillhör undantagen är den djupa vad muskeln, Soleus. Denna muskel består till 80% av Typ 1 fibrer. Den ytliga vad muskeln (Gastrocnemius) har dock ca 50% av motsvarande fibrer.
Bålens muskler vars uppgift delvis är att upprätthålla vår kroppshållning, har en något större andel av Typ 1 fibrerna. Musklerna som vi har i våra armar och ben innehåller fler Typ 2 fibrer. Bland oss människor finns det dock en stor variation när det gäller andelen muskelfibrer av vardera sort. Tack vare detta är vissa människor uthålliga och andra explosiva och snabba. Hur fibersammansättningen ser ut hos oss går även till viss del att påverka med träning. Exempelvis kan andelen långsamma muskelfibrer (Typ 1) i låret vara 70% hos en marathonlöpare och motsvarande muskel hos en sprinter innehålla 70% snabba fibrer (Typ 2).  Intensiv och långvarig träning kan öka andelen snabba fibrer och långvarig uthållighetsträning kan bidra till att antalet snabba fibrer minskar. I och med detta är det viktigt att träningen anpassas efter vilken typ av muskelarbete som skall utföras i en eventuell tävlingssituation. Som sagt, vi blir endast bra på det vi tränar!

Källor:
Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S., Karlsson, J., Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering (Sisu idrottsböcker, 2008).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...