Hur skapas energi i kroppen?

Oavsett vilken sorts träning som du bedriver, krävs energi för att du ska kunna utföra ett arbete. Energin får vi i oss genom den kost vi äter i form av kolhydrater, protein och fett. När vi arbetar med vår kropp omvandlas kemisk energi till mekaniskt arbete i våra muskler. För att detta ska ske måste energin omsättas till ATP. ATP i sig kan bildas genom antingen aerob processer eller anaerob processer.
Den ATP som finns i våra muskler räcker bara till några sekunders arbete och därför måste nybildning ständigt ske. Detta kan ske genom fyra olika energiomsättningsprocesser:

  • Kreatinfosfatprocessen ( utan tillgång på syre).
  • Anaerob omsättning av kolhydrater ( med bildning av mjölksyra).
  • Aerob omsättning av kolhydrater ( glykolys).
  • Aerob omsättning av fett. För att våra muskler ska kunna använda ATP som energi omvandlas det till ADP.

De aeroba processerna sker i cellernas kraftverk, Mitokondrierna med hjälp av oxidativa enzymer. De anaeroba processerna sker i cytoplasman, men hjälp av glykolytiska enzym m.m. När det aeroba processerna inte hinner producera tillräckligt med energi med hjälp av syre sker energiutvinning genom anaeroba processer.

Förutom ATP finns även PCr (kreatinfosfat) i våra muskler. När PCr spjälkas frigörs energi som kan användas för att återbilda ATP. Det omvända sker när PCr ska återbildas, ATP spjälkas. Denna process sker utan tillgång till syre.

 

Källor:
Bangsbo, J., Michalsik, L., Aerob och Anaerob träning, (Sisu idrottsböcker, 2004).

Frøyd, C  mfl., Uthållighet, träning som ger resultat (Sisu idrottsböcker, 2006).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...