Rörlighet

Rörlighet kan definieras som förmågan till rörelseutslag i leder och ledband (Svendsen, Enoksen mfl. 1997 ). Rörlighet kan delas in i in i statisk och dynamisk samt passiv och aktiv. Statisk rörlighet innebär att ett rörelseuttag ska hållas under en längre tid. Dynamisk rörlighet är motsatsen, dvs. rörelseuttaget ska bara hållas under ett kort ögonblick. Både dynamisk och statisk rörlighet kan även vara aktiv eller passiv. Aktiv rörlighet innebär att rörligheten utförs med utövarens egen muskelkraft utan annan hjälp. Passiv rörlighet är den som uppnås med hjälp av en yttre kraft, t.ex. en kompis. Den passiva rörligheten är ofta störst och bra passiv rörlighet är själva grunden för all rörlighet.

Oavsett om vilken typ av rörlighet vi talar om så är det viktigt att ha med sig det är viktigt med rörlighet i kroppens alla delar och rörelseplan. Inom olika träningsformer och idrotter sker alla rörelser i ett eller flera rörelseplan. Dessa är frontalplanet, sagitalplanet och transversalplanet. Om vi inte har tillräckligt stor rörlighet i ett plan så kommer kroppen tyvärr att kompensera detta genom röra sig i ett annat plan.

Källor:
Enqvist, J., Styrketräning från lek till elitidrott, (Sisu idrottsböcker, 2010).

Hallén, J., Ronglan, L T., Träningslära för idrotterna (Sisu idrottsböcker, 2011).

Svendsen, T M., Enoksen, E., Weinholdt, T. ,Vilberg A., Major J., Olsen E., Wulff Helge, E & J., Idrottens träningslära, (Sisu Idrottsböcker, 1997).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...