Spelar rörelsehastighet och aktionstypen någon roll för styrkeutvecklingen?

Självklart, precis som övriga belastningskomponenter (reps, set, vila etc.) som tidigare tagits upp så har även denna betydelse för hur stor styrkeutvecklingen blir. Till att börja med bör det klargöras att hur mycket kraft en muskel kan utveckla beror på ett flertal saker så som…
•    stimuleringsfrekvens (frekvensen på nervimpulserna)
•    muskelns längd (hur många korsbryggor som kan fästa vid en viss längd)
•    rörelsehastighet och muskelaktionstyp
•    stretch-shortening-cykeln (gummibandseffekten).

Yterliggare faktorer som påverkar är personen i frågas träningsnivå, ålder och kön. Hur hög hastigheten beror på vilken typ av arbete som utförs av muskeln (aktionstyp) dvs. om arbetet är koncentrisk eller excentriskt. Koncentrisk styrka/kraft ökar med minskad hastighet. Medan Excentrisk styrka/kraft ökar med hastighet. Excentrisk styrka/kraft är alltid högre än koncentrisk, dvs. du klarar alltid av att högre belastning i den excentriska fasen av en övning.

Källor:
Bompa, T O., Pasquale, M D., Cornacchia, L J., Serious strength training (Human Kinetics, 2003).

Enqvist, J., Styrketräning från lek till elitidrott, (Sisu idrottsböcker, 2010).

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S., Karlsson, J., Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering (Sisu idrottsböcker, 2008).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...