Uthållighetsträning (aerob träning)

En god aerob effekt och kapacitet är viktigt för att inte säga avgörande vid ett arbete som varar längre än 2-3 minuter. Innan vi börjar diskutera om någon slags ”optimal” träningsplanering bör några elementära begrepp redas ut.Ett aerobt arbete är som det låter, ett arbete med tillgång till syre. Det mäts bland annat i liter/minut och är således ett mått på hur bra kroppen är på att ta upp och förvärva syret som vi andas in. Desto högre belastning som krävs att utföras desto större krav och i regel högre syreupptag, puls, andningsventilation mm krävs. I stort är syreupptaget beroende av bland annat en god blodcirkulation vilket utgörs av bland annat hjärtats pumpkapacitet och blodets förmåga att binda till sig syret vi andas in.

Hjärtfrekvensen (Hf)/ pulsen ökar med ökad belastning och hänger ihop med ökat syreupptag. Pulsens slag/ minut är genetiskt betingat då två 25-åriga män kan ha mellan 175 och 230 slag/minut i Hf max och ändå prestera på samma nivå. Avgörandet ligger istället på hur mycket av sin kapacitet personen kan utnyttja över en längre period.

 

Källor:
Bangsbo, J., Michalsik, L., Aerob och Anaerob träning, (Sisu idrottsböcker, 2004).

Frøyd, C  mfl., Uthållighet, träning som ger resultat (Sisu idrottsböcker, 2006).

Hallén, J., Ronglan, L T., Träningslära för idrotterna (Sisu idrottsböcker, 2011).

Kenttä, G., Svensson, M.,  Idrottens återhämtningsbok, (Sisu idrottsböcker 2008).

Svendsen, T M., Enoksen, E., Weinholdt, T. ,Vilberg A., Major J., Olsen E., Wulff Helge, E & J., Idrottens träningslära,  (Sisu Idrottsböcker, 1997).

Skribent:
Fredrik Edin

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...