Uthållighetsträning och dess effekter på musklerna…

Som nämnts tidigare, uthållighetsträning påverkar vår centrala kapacitet (hjärtats pumpkapacitet, hjärtats storlek, vår vilopuls, blodtrycket i vila, hjärtats minut volym etc.) och vår lokala kapacitet (blodvolym, hemoglobin mängd, antalet mitokondrier, etc.). För att återknyta till rubriken, det som framför allt sker i våra muskler när vi ägnar oss åt uthållighetsträning (Aerobträning) är att kroppens minsta blodkärl, kapillärer ökar i antal. Kapillärerna i sig ser till så att blodet och våra celler kan kommunicera. Dels genom att blodet innehåller ämnen som skall till cellerna och dels tas ämnen bort som finns i utrymmet mellan våra celler.

När antalet kapillärer ökar kan musklerna utnyttja en större andel av syret som finns i blodet. Kapillärtätheten bidrar även till att blodet kan passera genom flera blodkärl, vilket påverkar blodkropparnas hastighet och deras förmåga att transportera syre.
En annan viktig förändring är att cellernas kraftverk, mitokondrierna ökar i antal med hjälp av uthållighetsträning. Antalet mitokondrier som finns inne i muskelcellen är avgörande för muskelns uthållighet och dess återhämtningsförmåga. Ju fler mitokodrier som finns, desto bättre återhämtning kan ske. Även Mitokondriernas volym höjs av uthållighetsträning.

Källor:
Costill, D L., Wilmore, J H., Physiology of sport and exercise, (Human kinetics, 2004).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...