Vad innebär explosiv styrketräning?

Explosiv styrketräning, även kallad powerträning (P), är en vanlig träningsmetod, främst bland idrotter där det ställs höga krav på att kunna förflytta sig, förflytta någon annan, ändra riktning, få iväg en spark, ett skott, en boll etc., med så hög hastighet som möjligt.
För att förståvad som krävs för en person att åstadkomma en snabb förflyttning av sig själv eller ett föremål kan vi vända oss till fysikens lagar som säger att det finns ett samband mellan kraft och rörelse. Detta kan vi läsa om i Newtons första rörelselag, som uttrycker kraftens relation till massa och acceleration. Detta tydliggörs med formeln: F=m×a vilket säger oss att kraften (F) är en produkt av massan (m) samt accelerationen (a). När kraften är etablerad behöver den i sin tur ha en hastighet för att en effekt ska utvecklas.

Powerträning är en form av styrketräning där fokus ligger på en kombination av kraft och hastighet. Formeln lyder P=F×v. P är alltså direkt proportionerlig mot F och v vilket innebär att om någon eller båda av parametrarna F eller v ökar så ökar även slutprodukten P. Det finns olika metoder att träna och utveckla power på, två av de mest omdebatterade är träning med mycket hög belastning (kraft), alternativt träning med lättare belastning och därmed snabbare utförande (hastighet).

Skribent:
Senna Tais

Källor:
Tais, S., Elektromyografisk aktivitet och power i en knäböj – En explorativ studie, Examensarbete 10 p vid tränarprogrammet 2009 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2009:29.

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...