Vad sker hos oss när vi sover?

Vi har en rytm på 20-28 h. Vår rytm är inställd på 24 h, i takt med ljuset som klocka. Varje natt går vi igenom olika sömnstadium. Stadium 1, karakteriseras av dåsighet och upplevs ofta som ett övergångsstadium, där vi är halvt vakna. Stadium 2, innefattar lätt sömn med små kroppsrörelser, lägre puls och djupare andning. Detta stadium pågår i ca 10-20 min och är inledningen på den verkliga sömnen.  Av den totala nattsömnen så tillbringas ca 50% av tiden här.

Stadium 3, (Djupsömnen) Inträder ca 20-30 min efter att man har slutit ögonen. Hjärnvågorna går nu  mer över till deltasömn. Stadium 4, är den djupaste sömnfasen.  Här är vi helt avslappnade och om vi väcks under denna fas känner vi oss ofta dåsiga och förvirrade. Den djupa sömnen som infaller här är otroligt viktig för att vi ska känna oss utvilade dagen därpå.

Den första tredjedelen av nattsömnen domineras av stadium 3 och 4. Under dessa två perioder sker återställning och återhämtning för kroppen.  Vi rör oss genom sömnstadium 2-4 i cykler som varar i 90-110 min. Innan vi vaknar på morgonen kommer vi har gått igenom 4-5 cykler beroende på hur länge vi sover.

Stadium 5, efter 30-40 av deltasömn börjar vi röra oss uppåt igen till stadium 3 och 2 igen. Ofta ca 90-110 min efter att vi har somnat. När vi kommer till stadium 2 fortsätter vi in i ett REM-sömnstadium. Detta räknas till det femte stadiet. Under REM-sömnen har vi snabba  ögonrörelser (REM= rapid eye movment). REM-sömnen varar  1-10 min och här drömmer vi oftast första gången under natten. Hjärnan är aktiv under REM-sömnen men kroppen är helt stilla. Hjärnan arbetar nu med att lagra och återkalla information, dvs. hjälper oss att smälta det som har hänt under dagen. Om vi upplever trauman eller starka stressituationer kan denna REM-sömn störas och bearbetningen av det som har inträffat tar då längre tid. REM-sömnen är även viktigt för lärandet och den som inte får sin REM-sömn kan får svårare att komma ihåg saker som man lärt sig under dagen.

Källor: Dyregrov , A., Dyregrov, K., Lilla sömnboken, (Studentlitteratur AB, 2002)

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...