Varför blir vi trötta under konditionspass?

Oavsett vilken typ av uthållighetsträning som man ägnar sig åt så kommer kroppen förr eller senare bli trött. Tidigare har forskning som i första hand baserats på djur, påvisat att orsaken till trötthet vid kort högintensivt arbete har orsakats av ansamling av mjölksyra. Mjölksyran i sin tur bidrar till ett sänkt PH-värde och detta bidrar till att vi blir trötta. Nyare forskning visar i stället att under intensivt arbete frisätts stora mängder kaliumjoner i muskelcellen, dessa tillsammans med andra  faktorer orsakar trötthet.

Om en person däremot genomför långvarigt arbete beror tröttheten i första hand på en snabb minskning av muskelglykogen. Muskelglykogeninnehållet avtar med ökad arbetstid och ökad intensitet. Själva tröttheten uppstår när en stor mängd muskler tömmas på glykogen.

Vid långvarigt arbete som pågår under 1-2 h på 70-80% av VO2max är det glykogendepåernas storlek som är begräsningen för arbetstiden. Utför man arbete under längre tid än 2 h tar glykogen innehållet slut i levern, vilket i sin tur leder till att glykoskoncetrationen i blodet inte kan uppehållas. När detta sker får inte hjärnan tillräckligt med glykos och därför känner man trötthet.
Källor:
Bangsbo, J., Michalsik, L., Aerob och Anaerob träning, (Sisu idrottsböcker, 2004).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...