Vilka faktorer påverkar hur starka vi kan bli?

Den viktigaste faktorn som finns för att vi ska bli starkare är den, neuronala anpassningen som sker i musklernas motorneuron, dvs. den förmågan kroppens muskler får att kontraheras under olika övningar. Sker ingen neuronal anpassning så kan vi inte bli starkare helt enkelt. Denna anpassning är framför allt den som ger oss träningsresultat redan efter  ca 6-8  veckors träning.

Det finns även en annan faktor som påverkar vår styrkeutveckling, muskeltillväxt (hypertrofi). Detta i sig leder till att muskeln kan utveckla större kraft. Träning medför en hypertrofi av muskelfibrerna samtidigt som muskelfibrerna delas och genom detta ökar i antal. Både neuronal anpassning och de muskulära förändringarna som beskrivits ovan påverkar hur starka vi kan bli.

Källor:
Costill, D L., Wilmore, J H., Physiology of sport and exercise, (Human kinetics, 2004).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...