Vilka olika typer av arbete kan en muskel utföra?

Statiskt arbete och dynamiskt arbete är två olika aktionstyper som muskeln kan utföra. Statiskt arbete innebär att muskeln arbetar men utan att någon rörelse sker dvs. muskelns ursprung och fäste förblir på samma avstånd under aktiveringen. Dynamiskt arbete är raka motsatsen, arbete sker i muskulaturen men en rörelse sker. Utöver dessa två, finns ett tredje arbetssätt för muskeln,  koncentrisk muskelaktivering, vilket innebär att ett dynamiskt arbete sker där muskelns ursprung och fäste närmar sig varandra (en förkortning sker). Ett praktiskt exempel på detta är i övningen bicepscurl, när hanteln förs upp mot axeln (koncentriska fasen).

Excentrisk muskelaktivering är ett fjärde sätt som muskeln kan arbete på. Även denna aktionstyp innefattar ett dynamiskt arbete. Dock sker det dynamiska arbetet här genom att muskeln ursprung och fäste avlägsnar sig från varandra och muskeln förlängs. Ett praktiskt exempel på detta är i övningen bicepscurl, då hanteln sänks ner från axeln (excentriska fasen) eller när skivstången sänks ner mot bröstet i övningen bänkpress. Utöver dessa aktionstyper kan muskeln även utföra isoton och isometrisk muskelaktivering. Isoston muskelaktivering sker när muskeln arbetar mot en konstant yttre vikt. Isomentrisk muskelaktivering är en form av statiskt arbete, ingen längdförändring sker mellan muskelns fäste och ursprung.

Källor:
Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S., Karlsson, J., Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering (Sisu idrottsböcker, 2008).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...