Använd dig av målsättningar i din träning!

För att du ska kunna fokusera på att exempelvis nå en viss färdighets nivå inom din träning  eller för att du ska klara av att fokusera på en viss specifik uppgift under en viss tid kan det vara lämpligt att använda sig av målsättningar. Det handlar alltså om att undvika att styras av slumpen och skapa effektivitet gentemot en uppgift och sträva mot ett önskvärt mål. Inom träning används ofta målsättningar för att individer ska bli motiverade, få feedback och för att maximera prestationer etc. Det finns en rad olika typer av mål, i denna artikel kommer i första hand kortsiktiga mål, långsiktiga mål, resultatmål, prestationsmål, process mål att tas upp..

Kortsiktiga mål är mål som ska uppnås inom ett kort tidsintervall t.ex.  att träna fyra styrkepass under hela nästa månad. Långsiktiga mål är mål som ska uppnås på längre sikt, t.ex. om sex månader ska jag klara av att springa en mil utan att behöva stanna.

Resultatmål kan exempelvis vara att vinna ett speciellt lopp inom löpning. Denna typ av mål är ofta beroende av andra utövare och deras prestation, vilket innebär att det inte är den enskilda utövaren och hennes/hans kapacitet som avgör om individen når målet eller inte.

Prestationsmål är ofta mer flexibla och kan innefatta att jag vill springa cooper-testet på under 12 min. Med andra ord detta, mål styrs i första hand av min egna prestation.  Processmål innefattar träningsmål, t.ex. att jag under denna vecka ska träna löpteknik 2 gånger under veckan.

Om du vill lyckas nå dina mål oavsett vilket mål det rör sig om bör du utforma dina mål enligt följande,
•    Sätt upp specifika mål
•    Sätt utmanande mål
•    Använd dig av både lång- och kortsiktiga mål
•    Skriva ner dina mål
•    Sätta upp fler prestationsinriktade mål än resultatmål.

Alla dessa saker påverkar dina chanser att nå dina mål. Det är även viktigt att du inte försöker uppnå allt för många mål samtidigt. Lägg i första hand fokus på saker som du  själv kan kontrollera, annars finns det risk att du kommer känna dig otillräcklig, vilket i sig kan försämra din prestationsförmågan. Ytterligare ett bra verktyg att använda sig av är, återkoppling (feedback)  när du arbetar med målsättningar, så att du blir medveten om hur du ligger till i förhållande till dina mål.

Några av anledningarna till att målsättning fungerar är att, målsättningar skapar fokus hos dig som tränar, på särskilt viktiga saker. Det kan även vara ett bra verktyg att använda sig av för att du ska hålla din motivation uppe.

Källor:
McCann, E., ”Why goal-setting works”, In Soccer journal ( Vol. 52, Jul/Aug 2007).

Weinberg, R S ., Gould, D., “,Foundations of sport and exercise psychology (Humankinetics, 2007).

Skribent:
Sandra Rusk

En kommentar till Använd dig av målsättningar i din träning!

  1. Pingback: Ny månad med nya mål! - Träningsmode | Träningsmode

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...