Uppvärmning

Funktionell träning, del 2 – ”Allt hänger ihop”

Varje led i kroppen har en specifik funktion. Utifrån detta behöver varje led olika typer av träning. Antingen behöver en led stabilitet eller rörelsefrihet. Leder här syftar till våra s.k.a. ”huvudleder” och kroppsdelar som är viktiga för att vi ska ha möjlighet att röra oss som en helhet. Läs mer

Så här kan du skapa motivation i din träning!

Motivation kan förklaras som en sorts riktning och intensitet i din ansträngning att uppnå något. Vidare kan även motivation ses som ett situationsbundet fenomen dvs. motivationen styrs av vilken situation som du hamnar i. Läs mer

Använd dig av målsättningar i din träning!

För att du ska kunna fokusera på att exempelvis nå en viss färdighets nivå inom din träning  eller för att du ska klara av att fokusera på en viss specifik uppgift under en viss tid kan det vara lämpligt att använda sig av målsättningar. Läs mer

Hur kan du värma upp på ett bra sätt?

I artikeln “Warm Up II Performance Changes Following Active Warm Up and How to Structure the Warm Up” av Bishop (2003) redogörs hur uppvärmningen kan ske och påverka prestationsförmågan. Läs mer

Varför ska du värma upp?

Huvudsyfte med uppvärmning är att minska risken för skador och att ha möjlighet att öka prestationsförmågan. Framför allt sker en rad fysiologisk processer i kroppen när vi värmer upp. Dessa är, Läs mer

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...