Har du svårt att komma igång med din träning?

För att du ska börja träna krävs MOTIVATION! Till att börja med bör du hitta en träningsform som du tycker är rolig att börja med. När du har bestämt dig för vilken träningsform som kan bli ”din träning” blir nästa steg att sätta upp ett eller flera mål. Detta är ett av de enklaste sätten att på egen hand skapa motivation. Målen som du sätter upp ska vara tydliga, specifika, utmanande, tidsbestämda och i huvudsak ska resultatet styras av saker du kan påverka själv. Ett exempel kan vara ett mål inom uthållighetsträning, jag ska klara att springa tre kilometer på max 13 minuter om 12 veckor.

Nästa steg är nu att träna specifikt för att nå mitt mål. I det här fallet skulle det innebära att träna regelbunden uthållighetsträning flera gånger/vecka. Dels måste jag träna den specifika distansen tre kilometer men även intervallträning.

För att min träning ska fungera och leda fram till mitt mål, gäller det även att skapa en träningsplan över de kommande 12 veckorna. I träningsplanen ska jag enkelt kunna se antalet träningspass/v, vilken intensitet (t.ex. inom vilken pulszon) träningspassen ska ha, längden på träningspassen i tid samt när under veckorna mina träningspass ska ske. Utgångspunkten för min träningsplan är mitt uppsatta mål. Utöver detta måste jag även se till att planera in min träning i min vardag, dvs. i förhållande till mitt arbete, sociala aktiviteter, familj etc.

När sedan mina 12 veckor har gått, ska jag självklart utvärdera min träning mot målet. Testa att springa distansen och fundera över de resultat som blir. Skulle jag inte nå upp till mitt mål, gäller det att gå tillbaka och se varför detta skedde. Om jag når mitt mål, sätter jag upp ett nytt för att bibehålla motivationen och få en ny utmaning.

Källor:

Hagger, M S., & Chatzisarantis, N.L.D.”Active human nature”, Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sporty”, (Human kinetics, 2007).

Weinberg, R S., Gould, D., “, Foundations of sport and exercise psychology”, (Human kinetics, 2007).

Skribent:
Sandra Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...