Så här kan du skapa motivation i din träning!

Motivation kan förklaras som en sorts riktning och intensitet i din ansträngning att uppnå något. Vidare kan även motivation ses som ett situationsbundet fenomen dvs. motivationen styrs av vilken situation som du hamnar i. Motivation kan också ses som ett fenomen som är sammanknutet till dina individuella egenskaper. Utöver dessa synsätt på motivation kan motivations begrepp även uppfattas som två sidor av samma mynt som påverkar varandra. Den ena sidan av myntet är din personlighet och den andra sidan av myntet är en specifik situation som du hamnar i.

Man brukar även skilja mellan yttre och inre motivation. Yttre motivation kan exempelvis vara ett du får någon yttre belöning av t.ex. din arbetsgivare när du genomfört ett visst antal träningspass.

Inre motivation är den drivkraft som innefattar det roliga i själva träningen, t.ex. Du går till gymmet och tränar för att du tycker styrketräningen är rolig i sig. Med andra ord, du genomför träningen för din egen skull, för att få tillfredställelse och för att du drivs av inre motivation. Detta är en av anledningarna till att inre motivation är av avgörande betydelse om du vill fortsätta att träna kontinuerligt och inte sluta.

Motivation handlar även om i vilken grad individen är självbestämmande, dvs. vilken möjlighet har just du att påverka hur din träning ser ut. När det gäller yttre motivation är graden av självbestämmande låg. Du drivs då av en yttre belöning även om tränandet i sig kan vara självvalt så anses inte träningen i sig vara rolig. Inre motivation har en högre grad av självbestämmande för individen, dvs. Du väljer att gå till träningen för att han vill ha roligt.

För att du ska skapa motivation i din träning och lyckas bibehålla den, bör du fokusera på att hitta träningsaktiviteter som stimulerar din inre motivation i hög grad. Samtidigt som träningsaktiviteten ska innefatta en hög grad av självbestämmande. Ytterligare viktiga aspekter att ha med är att du själv ska få uppleva kompetens, dvs. sätt upp realistiska mål och situationer där du får lyckas. Variera din träning, så att du inte genomför samma sorters träningspass varje gång. Om du tränar tillsammans med någon, ge återkoppling och beröm till varandra. Avslutningsvis, se till att lägga mycket fokus och energi på saker som du kan påverka i din träning!

Källor:
Hagger, M S., & Chatzisarantis, N.L.D.”Aktive human nature”, Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sporty”, (Human kinetics, 2007).

Weinberg, R S., Gould, D., “, Foundations of sport and exercise psychology”, (Human kinetics, 2007).

Skribent:
Sandra  Rusk

Kommentera

MÅNADENS FRÅGA

Hur får du in din träning i vardagspusslet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...